Kenniscentrum Sport

Organisatie:

Kenniscentrum Sport
Horapark 4
6717LZ  Ede

KvK nummer
09104605
RSIN nummer
808489835

Contact:

Cocky Augustijn
0318-490900
cocky.augustijn@kcsport.nl

Omschrijving

Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport is het landelijke kennisinstituut dat met gevalideerde en praktische kennis een bijdrage levert aan de versterking van de sport- & beweegsector. We leveren vraaggericht kennis aan organisaties die een ondersteuningsrol vervullen naar de professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de sport- en beweegsector. 

Naast de versterking van de eigen sector ziet Kenniscentrum Sport grote mogelijkheden om sport- en beweegkennis toepasbaar te maken voor andere sectoren. Maatschappelijke winst door middel van het zogenaamde ‘sport- en beweeginclusief’ denken.