Stichting 2B Paashuis

Organisatie:

Stichting 2B Paashuis
Beulekamperweg 7a
3862NV  Nijkerk

KvK nummer
78158435
RSIN nummer
861284331

Contact:

Erik Vreekamp
0642629295
erik@2bpaashuis.nl

Omschrijving

Stichting 2B Paashuis

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van sociale cohesie, met nameten behoeve van de inwoners van Nijkerk en omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het organiseren van een veelkleurig pallet aan vraaggerichte activiteiten;
- het ter beschikking stellen van een fysieke locatie;
- het ondersteunen (onder andere via geld, goederen en het geven van adviezen) van andere stichtingen met een vergelijkbare doelstelling;
- het stimuleren van menselijk contact.