Stichting Voedselbank Leusden

Organisatie:

Stichting Voedselbank Leusden
Veensekom 66
3831re  Leusden

KvK nummer
41190098
RSIN nummer
802485625

Contact:

H.G.V. Krakers
0334953283
henk.krakers@voedselbankleusden.nl

Omschrijving

Beleidsplan Stichting Voedselbank Leusden

Statutaire doelstelling Stichting:

(a) het bieden van directe gratis voedselhulp aan de armste mensen;

(b) het tegengaan van verspilling van goed voedsel.

De Stichting onderneemt geen commerciële activiteiten en beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de Stichting een neutrale houding behoudt ten aanzien van levensovertuiging, politieke stroming en dergelijke.

 

Kernwaarden:

·        We werken uitsluitend met vrijwilligers

·        We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel

·        We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

·        We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

·        We zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers) 

·        We zijn transparant in onze verantwoording

Bestuurders

V.H. Verburgt, voorzitter

E. Pelsma, secretaris

H.G.V. Krakers, penningmeester

I. Steenbeek, bestuurslid evenementen