Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg

Organisatie:

Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg
Dongestraat 46
4388 VM  Oost-Souburg

KvK nummer
22063905
RSIN nummer
817815211

Contact:

Mieke Janssen
0118-478240
info@historischekerksouburg.nl

Omschrijving

Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg

Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg

Secretariaat :

Dongestraat 46, 4388 VM  Oost-Souburg

Tel. 0118 - 478240

Website : www.historischekerksouburg.nl

Bestuurders

Voorzitter : dhr. A.C. Duine

Secretaris/Penningmeester : mevr. W.J. Janssen-Heijnsdijk 

Lid : dhr. J. Oosterling

Lid : mevr. S.S. Eerland-Van der Velde

Lid : dhr. C.R.A. Havermans

Lid : mevr. A.E. Hamelink - Weug