ANBI-Jaarverslag

Inhoud jaarverslag

Naast de jaarrekening is het verstandig dat het bestuur van de ANBI een jaarverslag maakt (dus naast de jaarrekening) met daarin onderwerpen als:

algemene informatie over de ANBI

  • statutaire naam
  • doelstelling van de ANBI
  • juridische structuur (zal meestal alleen sprake zijn van een stichting)
  • statutenwijzigingen (indien van toepassing)

 

informatie over de activiteiten en de financiële positie

  • zo helder mogelijk inzicht geven in de activiteiten van de stichting (per activiteit of groep van activiteiten)
  • percentage vermelden van totaal aan bestedingen direct aan projecten te delen door totaal van de baten
  • uiteenzetting beleid met betrekking tot verhouding kosten en opbrengsten
  • inzicht geven in beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen, beleggingsbeleid, communicatie met belanghebbenden

 

informatie met betrekking tot het bestuur

toekomstparagraaf


Meld uw ANBI nu aan!

Terug naar Extra Informatie