ANBI

Nieuwe regels voor ANBI's vanaf 1 januari 2014.

Vanaf 1 januari 2014 verandert er het een en ander aan de regelingen voor ANBI-instellingen.  De belangrijkste verandering is dat een ANBI-instelling met ingang van 1 januari 2014 diverse gegevens openbaar moet maken via een internetpagina. Op deze pagina moeten de volgende gegevens van de ANBI gepubliceerd worden (bron Belastingdienst.nl):

  • de naam van de instelling
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of het fiscaal nummer
  • contactgegevens
  • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico)
  • het beleidsplan
  • het beloningsbeleid
  • de doelstelling
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

Het is verstandig om te controleren of u over bovenstaande gegevens/documenten beschikt.
Anbi-portaal.nl heeft informatie voor uw verzameld die u zeker zullen helpen om aan de nieuwe regels te voldoen. U vindt deze informatie onder de volgende knop.  
                              Meer informatieDe Belastingdienst publiceert een lijst met alle geregistreerde ANBI's op de website van de belastingdienst. In het najaar zal de belastingdienst het internetadres van alle ANBI's opvragen.

Met een eigen webpagina van ANBI-Portaal heeft u een eigen URL en kunt u met de login-gegevens de benodigde informatie op uw pagina plaatsen. Dit kan  tekst zijn of u kunt PDF-documenten plaatsen.

De stichtingen die een internetpagina via anbi-portaal.nl aanmaken, zijn zelf verantwoordelijk voor de publicatie van hun website. 

Meld uw ANBI nu aan!