ANBI-Beleidsplan

Beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

  • het werk dat de instelling doet
  • de manier waarop de instelling geld werft
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

Let op!

Als u voor uw instelling een ANBI-aanwijzing aanvraagt, moet u een actueel beleidsplan hebben. Als u dit beleidsplan niet wordt opgestuurd als dat gevraagd wordt, wijst men uw aanvraag voor ANBI-aanwijzing af.

Voorbeeld van een opzet van een beleidsplan

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

  • Statutaire doelstelling
  • Afwezigheid van winstoogmerk
  • Bestemming liquidatiesaldo

Missie

Werkzaamheden van de instelling

Beleid

Te verwachten werkzaamheden van de instelling

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling

Werving van gelden

De wijze waarop de instelling gelden werft

Beschikken over het vermogen van de stichting

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur

Vermogen van de instelling

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling
Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling

Beheer

Vermogen van de instelling

Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de instelling en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid.

Kostenstructuur van de instelling

Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen. Beloning beleidsbetalers (ook noemen dat er geen beloning wordt verstrekt).
Beschrijving administratieve organisatie.

Bestuur

Voorbeeld, wel een oneven aantal aanhouden.

Het bestuur van de "Stichting ……." bestaat uit:

…………………: Voorzitter

…………………: Secretaris

…………………: Penningmeester

…………………: Lid

…………………: Lid

 

Meld uw ANBI nu aan!

Terug naar Extra Informatie