ANBI-Bestedingscriterium

(Bron: Website belastingdienst - www.belastingdienst.nl)

Bestedingscriterium

Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de ANBI. Dit heet het 'bestedingscriterium'. Met het bestedingscriterium wordt niet-redelijke vermogensvorming (oppotten van vermogen) voorkomen.

Terug naar Extra Informatie