ANBI-Onkosten

(Bron: Website belastingdienst - www.belastingdienst.nl)

Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden?

  • Vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen. Voorwaarde is dat de overledene of schenker heeft bepaald dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt voor het doel van de ANBI. Zo'n vermogen wordt ook wel stamvermogen genoemd. Het rendement moet uiteraard wel worden besteed voor het doel van de ANBI. Het rendement mag niet als vermogen worden aangehouden. 
  • Vermogen dat nodig is voor het doel van de ANBI. Denk bijvoorbeeld aan een door een ANBI in stand te houden natuurgebied of gebedshuis.
  • Vermogen dat nodig is om het doel te realiseren. Bijvoorbeeld een eigen bedrijfspand of een eigen opslagplaats voor hulpgoederen.
  • Een redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. Hierbij mag de ANBI rekening houden met schommelingen in de inkomsten of toekomstige rendementen.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Terug naar Extra Informatie