ANBI-uitleg

(Bron: Website belastingdienst - www.belastingdienst.nl)

Wat is een ANBI?

Instellingen kunnen de Belastingdienst vragen hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  • kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen
  • instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut

Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze door de belastingdienst als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Terug naar Extra Informatie