ANBI-Vacatiegeld

(Bron: Website belastingdienst - www.belastingdienst.nl)

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

  • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:
  • het werk dat de instelling doet
  • de manier waarop de instelling geld werft
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

Let op!

Als u voor uw instelling een ANBI-aanwijzing aanvraagt, moet u een actueel beleidsplan hebben. Als u dit beleidsplan niet aan aan de belastingdienst toestuurt als zij dat vragen, wijzen zij uw aanvraag voor ANBI-aanwijzing af.

  • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. De beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. Wat 'redelijk' is, is (onder andere) afhankelijk van de aard van de ANBI. Zo heeft een instelling die fondsen werft vaak andere kosten dan een instelling die een vermogen beheert.
  • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Uit de regelgeving van uw ANBI moet blijken, dat geld dat na opheffing van uw ANBI overblijft wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Hierdoor wordt bijvoorbeeld geld van een theater na opheffing ook weer besteed aan een theater.

Terug naar Extra Informatie