ANBI-Verplichting

(Bron: Website belastingdienst - www.belastingdienst.nl)

Welke verplichtingen heeft een ANBI?

Een ANBI:

  • blijft voldoen aan de voorwaarden
  • geeft de belastingdienst inzicht in de administratie als zij daarom vragen
  • geeft wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor
  • meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij de Belastingdienst/Oost-Brabant.

 

Dit kan bijvoorbeeld een van de volgende wijzigingen zijn:

  • niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstelling
  • wijziging van de doelstelling
  • andere samenstelling van het bestuur, als daardoor niet meer wordt voldaan aan het beschikkingsmachtscriterium
  • verandering in beloningen en/of vacatiegelden
  • ontbinding, opheffing of het verdwijnen van de instelling door een fusie
  • andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing

Als een ANBI zich niet aan de verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen. Ook kan het zijn dat de status van een ANBI met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die de instelling moet betalen.

Terug naar Extra Informatie