ANBI voor 23 juni 2012

(Bron: Website belastingdienst - www.belastingdienst.nl)

ANBI vóór 23 juni 2012

Voor instellingen die al vóór 23 juni 2012 zijn opgericht en als ANBI werden aangemerkt geldt een overgangsregeling. Bij opheffing van deze ANBI's moet het geld dat overblijft besteed worden aan een goed doel. Deze ANBI's hoeven de statuten op dit punt niet direct aan te passen. De oude regeling blijft gelden tot de eerstvolgende notariële statutenwijziging van de ANBI.

  • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet bijvoorbeeld blijken:
  • welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald. Zo kan de belastingdienst beoordelen of de bestuursleden bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden ontvangen.
  • welke kosten de instelling heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de beheerskosten van de instelling. Zo kan de belastingdienst beoordelen of er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de bestedingen.
  • wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Zo kan de belastingdienst de bestedingen van de ANBI beoordelen op het bestedingscriterium.

Terug naar Extra Informatie