ANBI-Voorwaarden

(Bron: Website belastingdienst - www.belastingdienst.nl)

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Het is niet altijd meteen duidelijk of een instelling aan deze eis voldoet. Dit bekijkt de belastingdienst van geval tot geval. De voorbeelden hieronder geven u een idee wanneer de belastingdienst een instelling wel als ANBI aanwijzen en wanneer niet.
  • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. Een ANBI mag geen winst maken met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten. Een instelling die commerciële tarieven vraagt voor deze activiteiten kan geen ANBI zijn.
  • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het ‘beschikkingsmachtscriterium’. Dit criterium verzekert (onder andere) dat de instelling onafhankelijk is van donateurs en begunstigden. Bestuurders en beleidsbepalers mogen daarom geen meerderheid in de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. De onafhankelijke besluitvorming moet gewaarborgd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een bestuur van minstens 3 personen met gelijkheid van stemmen.

  • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

Terug naar Extra Informatie