Stichting Music Matters

Organisatie:

Stichting Music Matters
Delftsestraat 17C
3013 AC  Rotterdam

KvK nummer
24420734
RSIN nummer
818415241

Contact:

Marianne van de Velde
0102440689
info@musicmatters.nu

Omschrijving

Stichting Music Matters

De stichting heeft als doel muziekactiviteiten te realiseren waarbij ontmoetingen tot stand worden gebracht tussen jonge mensen van verschillende achtergronden teneinde hun maatschappelijke en culturele participatie en hun culturele en artistieke ontwikkeling te stimuleren

Bestuurders

Mevrouw S. Rojer (voorzitter, secretaris), Projectleider Incluzio, Interim manager, adviseur

De heer H.E. Stenfert Kroese (penningmeester), directeur i-Creation & Development

Mevrouw S. Nout, freelancer in sociale domein

Mevrouw J. de Heer, directeur YesYesDaDa, voorzitter Cross-Linx, adviseur concertzender

De heer J. Kleisen, jurist